top of page

כתבות

עיתון חדשות חיפה והצפון

ספר אבירי הממלכה הגיע גם ל"עיתון חדשות חיפה והצפון". מוזמנים לקרוא

עיתון חדשות חיפה והצפון

עיתון כלבו חיפה.jpg

ספר אבירי הממלכה הגיע גם ל"עיתון כלבו חיפה". מוזמנים לקרוא

עיתון כלבו חיפה

מגזין רינונים

ספר אבירי הממלכה הגיע גם למגזין רינונים. מוזמנים לקרוא

מגזין רינונים

אבירי הממלכה פורפיל פייסבוק.jpeg

ספר אבירי הממלכה הגיע גם ל"the girl with the book"

נועה הולצר

Untitled

הגעתי יחד עם ספר אבירי הממלכה לעיתון ידיעות אחרונות. בכתבה אספר על העבר שלי, צלקות, על בריונות שעברתי ואיך הפכתי את הקושי להצלחה. אספר על התסריט שכתבתי ותהליכי ההפקה לסרט שאותו אביים בהמשך.

עיתון ידיעות אחרונות

bottom of page