top of page

מגזין רינונים

רינונים_edited.jpg

כתבה שעלתה ביום הולדתי -22/01/2021.
תודה רבה לכל המברכים!
מוזמנים לראות את סיפור הכתיבה באתר ״רינונים״.
איך התחלתי לכתוב את ספר אבירי הממלכה וקצת עלי.

bottom of page