top of page
עיתון חדשות חיפה והצפון.jpg

עיתון חדשות חיפה והצפון

כשהמורה לתיאטרון היה מבקש שאקרא את הטקסט הייתי שוקע באימה חשוכה, כשחבריי לכיתה הצביעו להקריא את התשובה הנכונה מהמחברת הישנה, אצלי היד לא תפקדה ובאגדה של פסח התפללתי שיפסחו עלי.
לא כי אני ביישן, בכלל לא.. כי ככה זה שהכל מפריע לך.
להפרעות קשב וריכוז, נילווים קשיים בעיקר שאתה ילד ועוד טרם למדת לסגל לעצמך מנגנוני הגנה, שגיאות כתיב, טעויות בקריאה.. רגע מה אמרת?
אתה כותב בחשק רב, עד שפתאום זבוב ניתקע בשמשת החלון. רעשי הטיפשות שלו צוללים ישירות לאוזנייך וכל מה שרצית לכתוב ירד לטמיון.
כמה מבאסים ההפרעות האלו.. ואם קשה מציעים את כדור פלא. תוך כמה דקות אתם הופכים לדיקנים מיומנים וקיבלתם על הדרך גם דיאטה במתנה.
אולם כשחושבים לעומק כמה נפלא להפוך זאת ליתרון, כי ברגע שהזבוב התנגש בשמשה, נעצרתם וחשכה עמדה בין היד למוח, ואז למעשה נרקם סיפור חדש מעולם אחר. ששם הזבוב הוא פרפר והשמשה היא חומה ואיך למעשה הוא יעבור אותה?

bottom of page